28-02-2022

Aanvraag voor omgevingsvergunning is ingediend

Het opschalen van de waterstofproductie naar een capaciteit van 100 MW is iets nieuws. Niet alleen voor de leveranciers van de technische installaties en voor ENGIE als de inkoper van de elektrolyser, maar ook voor de overheid, die de aanvraag voor de benodigde vergunning moet beoordelen.
Daarom heeft ENGIE in oktober 2021 eerst een conceptaanvraag voor een vergunning ingediend bij de overheid. Hieruit kwam positief nieuws en eind februari 2022 is een officiële aanvraag voor een vergunning onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet ingediend.

De formele procedure is uitgebreid en naar verwachting vindt de beslissing binnen maximaal 6 maanden plaats.