15-11-2023

Handtekening onder grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur

Nederlandse en Duitse netbeheerders en marktpartijen willen versneld een grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur realiseren om de Nederlandse productie en import van waterstof te verbinden met de Duitse industrie. Diverse partijen, waaronder ENGIE, ondertekenden in het bijzijn van Koning Willem-Alexander hiervoor in Duisburg overeenkomsten over het ontwikkelen van een waterstofcorridor tussen Nederland en Duitsland.

Strategische kansen
De grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur tussen Nederland en Duitsland is cruciaal voor de verduurzaming van de Noordwest-Europese industrie. Voor Nederland biedt dit strategische kansen om zich te ontwikkelen als energiehub voor waterstof naar Duitsland. Het daarbij beschikbaar hebben van transport- en opslaginfrastructuur kan de basis vormen voor een toekomstige Europese waterstofmarkt.

Volledige persbericht Gasunie: Energiebedrijven en netbeheerders willen versnelling waterstofcorridor tussen Nederland en Duitsland
Nederland en Duitsland gaan samen groene waterstof importeren