13-10-2023

Niet zomaar een krabbel! Pierre Devillers zet handtekening op waterstofleiding

Pierre Devillers, Country Manager ENGIE Nederland, zette samen met Gasunie, RWE, Equinor en VoltH2 zijn handtekening op een waterstofleiding tijdens Wind meets Gas, hét evenement in Noord-Nederland voor waterstof en offshore energie.

Samen onderzoeken we hoe de infrastructuur van Gasunie invulling kan geven aan de wens om waterstof in het hele land beschikbaar te maken. Deze handtekening is weliswaar symbolisch, maar zeker niet vrijblijvend. Deze stap is belangrijk voor Gasunie om volgend jaar een investeringsbeslissing te kunnen nemen, zodat de infrastructuur vanaf 2026 in Noord-Nederland in gebruik kan worden genomen, waardoor de grote ambitie van ENGIE om waterstof in heel Nederland beschikbaar te maken steeds dichterbij komt.

Het HyNetherlands project is een mooi voorbeeld van ENGIE’s commitment voor waterstof. Deze samenwerking versterkt dat commitment. Wij zijn ervan overtuigd dat we door echt samen te werken de grote opgaven in de energietransitie die voor ons liggen, kunnen realiseren.