Project

Een waardeketen voor hernieuwbare waterstof op gigawattschaal

HyNetherlands wil in Noord-Nederland (locatie Eemshaven, provincie Groningen) een van de eerste grootschalige industriële waardeketens in Europa ontwikkelen, bouwen en exploiteren voor de productie en levering van hernieuwbare waterstof.

De lange termijn ambitie van HyNetherlands is om haar bijdrage aan de decarbonisatie van industrie en mobiliteit in Noord-Nederland en daarbuiten te vergroten. Deze ambitie wordt bereikt door de productiecapaciteit van de elektrolysers geleidelijk op te schalen van 100MW in 2026 naar 1,85GW in 2035. Het project en de bijbehorende routekaart hebben alle kenmerken om de basis te leggen voor de energievoorzieningszekerheid van Europa door een volledig koolstofvrije waardeketen. Hiermee wordt tegelijkertijd gezorgd voor een goede koppeling tussen sectoren en integratie van het elektriciteits- en gasnet in de toekomst.

HyNetherlands zet het volgende in gang: 

 • De markt en commercialisatie van nieuwe hernieuwbare producten in de transportsector;
 • Het voorkomen van 140 kilo ton aan CO₂-uitstoot per jaar, vanaf 2026;
 • De circulariteit van biogene CO₂ uit niet-recyclebaar afval, evenals de circulariteit van zuurstof;
 • De algehele verbetering op het gebied van de efficiëntie van waterelektrolyseprocessen ten opzichte van huidige standaarden.
 • Het project staat aan de basis van een waterstofnetwerk dat zich zowel op nationaal, als op Europees niveau uitstrekt.

Energietransitie voor industrie en transport

HyNetherlands heeft een unieke positie in Europa in Noord-Nederland, de plek waar de aardgaseconomie verschuift naar een waterstofeconomie.

Deze kustregio biedt een overvloed aan windenergie voor de kust. Er is een infrastructuur aanwezig die zich richt op hergebruik. Ook is op dit moment de ontwikkeling van het Nederlandse waterstofnetwerk in een vergevorderd stadium; een uitgebreid netwerk van waterstof pijpleidingen door heel Nederland en daarbuiten. Een grote ondergrondse opslagfaciliteit is ook onderdeel van de infrastructuur. HyNetherlands zorgt voor nieuwe banen en bijscholing van lokaal personeel, dat werkzaam is in de gasindustrie, naar de vaardigheden en technieken met betrekking tot waterstof.

HyNetherlands versnelt de commercialisering van een betaalbare energiedrager met waterstof, op basis van hernieuwbare energie, op de opkomende markt, door middel van een investering die tot 75% wordt gesubsidieerd. Dit positioneert de Europese industrie en investeerders op een schaalbaar industrieel project, dat wereldwijd de leiding neemt in de productie en commercialisering van waterstof.

Binnen de Noord-Nederlandse waterstofeconomie zullen diverse, op waterstof gebaseerde, koolstofarme toepassingen worden bediend. Deze variëren van mobiliteit (treinen en bussen) tot chemische industrie en de productie van synthetische brandstoffen.

Een industrieel ecosysteem ter verbetering van de toekomst van energie

De ENGIE-waterstofproductie zal plaatsvinden op het terrein van de Eemscentrale in Eemshaven, 30 kilometer ten noordoosten van Groningen en vlakbij de Duitse grens. De hernieuwbare waterstof kan worden geleverd via tubetrailers (voor bijv. transport) op locatie en wordt geïnjecteerd in het waterstofnetwerk. Dit is gebaseerd op het omgebouwde bestaande gasnetwerk dat wordt geëxploiteerd door HyNetwork Services, een dochteronderneming van Gasunie. De 100 MW-elektrolyser, gevoed door 200 MW windcapaciteit, die door windmolens langs de kust wordt geleverd, is in staat om de wisselende levering van elektriciteit te volgen.

Een grote bijdrage aan de energietransitie voor sectoren met een hoge CO2-intensiteit

Voor sommige industrieën met een grote koolstofvoetafdruk is het erg moeilijk om op korte termijn CO₂-neutraliteit te bereiken. De Europese wetgeving die is aangenomen (RED II, Delegated Act) benadrukt het belang van een tijdige en geïntegreerde benadering van CO2-neutraliteit, waaraan het HyNederlands-project een grote bijdrage kan leveren.
Het voordeel van deze volledig gedecarboniseerde (het beperken van de CO2 uitstoot) waardeketen is dat het vele aspecten van de energietransitie kruist.

 • Vanuit het oogpunt van klimaat en milieu, door het voorkomen van de uitstoot van 140 kiloton CO₂ per jaar vanaf 2026.
 • Vanuit een economisch oogpunt voor Nederland, door het in gang zetten van nieuwe investeringen in windturbines op zee en waterstofinfrastructuur én door nieuwe banen te creëren.
 • Ter ondersteuning van de duurzame energiesoevereiniteit van Europa, door de basis te leggen voor de energiezekerheid middels een volledig CO2-neutrale waardeketen. Dit terwijl een gezonde koppeling van sectoren wordt gewaarborgd voor de toekomst, evenals de elektriciteit- en gasvoorziening.

HyNL schaalt haar productiecapaciteit van 100 MW in 2026 op naar 1,85 GW in 2035.

HyNetherlands transformeert industrie en transport naar koolstofneutraal

De belangrijkste doelstelling van het project is het ondersteunen bij het koolstofvrij maken (decarboniseren) en verduurzamen van de transportsector en verschillende industriële toepassingen. Hierdoor wordt aanzienlijk bijgedragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze samenleving.
 • Trigger: HyNetherlands zal grootschalige toepassing van hernieuwbare waterstof voor een breed scala aan toepassingen initiëren. Deze zal zich richten op de sectoren die klaar zijn om te decarboniseren door middel van hernieuwbare waterstof als grondstof: De chemische industrie en de productie van synthetische brandstoffen, maar ook waterstofbussen, vrachtwagens en treinen.
 • Te herhalen en uit te breiden: de HyNetherlands routekaart is ontworpen met in gedachte een hoge kopieerbaarheid, en financiële zekerheid, om zo het bedrijfsmodel verder uit te breiden.
 • Schaalbaarheid: door zonder risico’s gebruik te maken van de infrastructuur, kan de lokale economie groeien, om innovatieve energieoplossingen te bieden voor een verscheidenheid aan toepassingen; van de chemische sector tot de staalindustrie, op nationaal en vervolgens Europees niveau.

Het HyNetherlands-project zal direct bijdragen aan de doelstellingen van zowel Nederland (4 GW elektrolysercapaciteit in 2030) als Europa (40 GW in 2030).